ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ


Vario zasklívání


VÝHODY SYSTÉMU:

 • systém je bezrámový - nenarušuje celkový vzhled objektu
 • systém umožňuje otevření celé čelní plochy lodžie
 • jednoduché mytí vnější strany skel po jejich otočení
 • skvělý design a masivní komponenty

SKLADBA SYSTÉMU:

 • základním prvkem systému je spodní a horní kolejnice s povrchovou úpravou - přírodní elox
 • v horní kolejnici jsou na speciálních kluzných jezdcích zavěšena jednotlivá skla, která jsou i kluzně uchycena ve spodní kolejnici
 • nerovnosti mezi krajními skly a stěnou jsou utěsněny hliníkovým „L" profilem s těsněním
 • systém je doplněn jistícím prvkem pro zajištění skel v otevřené i uzavřené poloze
 • ke spodní kolejnici je připevněn parapetní plech překrývající horní madlo zábradlí
 • prostor mezi horní kolejnicí a stropem se ponechává volný jako infiltrační mezera

Typ skel a způsob posuvu :

 • BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO RESTEX tl. 6 mm ČIRÉ

Horní a spodní hrana každého skla je pomocí silikonového tmelu zasazena do hliníkového profilu. K hornímu profilu jsou připevněny 2ks kluzných jezdců, na kterých je sklo zavěšené v horní kolejnici. Ke spodnímu profilu jsou připevněny 2ks kluzných úchytů, po kterých se sklo klouže ve spodní kolejnici.

Otevření:

100 % čelní plochy

Systém otevření spočívá v otočení krajního skla na boční zeď, přisunutí dalšího skla na místo prvního a jeho otočení, atd.

Otočení skla se uskutečňuje na kloubu v kluzném jezdci.

Při plném otevření tak zůstanou všechna skla otočená u jednoho boku lodžie.

Počet skel - dle šířky lodžie (optimální šířka skla: 500-600 mm)

Vario - otevření

Ukotvení:

Systém je zavěšen celou vahou na stropu lodžie, ke kterému je pomocí ocelových kotev připevněna horní kolejnice. Spodní kolejnice je pomocí vyhnutých úchytů připevněna k hornímu madlu zábradlí.

Odvod vody:

Voda stéká ze skel do odtokového kanálku ve spodní kolejnici, odkud je odváděna odtokovými otvory na parapetní plech.

Údržba systému:

Při provozu systému je třeba dbát především na čistotu odtokových otvorů.

Snadné mytí vnější strany skel je možné po jejich otočení na boční stěnu.

Dodací lhůta:

Přesný termín a doba trvání montáže je předmětem objednávky (smlouvy o dílo).

Standardní dodací lhůta je 6 týdnů od podpisu SOD.

CERTIFIKACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Systém je certifikován u VÚPS Praha, s. r. o. pod č. C5-99-0231

Na celé dílo je poskytována záruka 5 let. Životnost cca 30 let.