ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ


Zasklení plochy zábradlí


 • provádí se nezávisle na výběru typu zasklívacího systému
 • většinou se provádí zvnitřního prostoru lodžie (vyžaduje to většina městských architektů)
 • po zasklení lodžie tvoří plocha zábradlí požární pás, na který se vztahují požární předpisy - zjednodušeně lze konstatovat:
  • pro objekty, které mají max. 4 patra, lze použít většinu dostupných materiálů (sklo, drátosklo, polykarbonát, plastové palubky)
  • pro objekty vyšší než 4 patra musí být plocha zábradlí tvořena materiály spožární odolností A - doporučujeme drátosklo nebo kalené sklo
 • způsob uchycení výplně provádíme:
  • do specielních PVC lišt
  • do hliníkového rámu